Tải phần mềm

Microsoft công bố kế hoạch nâng cấp Windows 8

Hầu hết người dùng có thể cập nhật hệ điều hành mới nhất từ Windows 7, Vista, XP mà vẫn giữ được tuỳ chỉnh, dữ liệu cá nhân và ứng dụng cũ.

Microsoft vừa chia sẻ thông tin về kế hoạch nâng cấp hệ điều hành cho các đối tác của mình.


Người dùng có thể nâng cấp lên Windows 8 mà vẫn giữ được các tuỳ chỉnh, dữ liệu cá nhân và ứng dụng.

Cụ thể, người dùng có thể:

- Nâng cấp lên Windows 8 từ Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic và Windows 7 Home Premium. Các tùy chỉnh, dữ liệu cá nhân và ứng dụng sẽ được giữ nguyên.

- Nâng cấp lên Windows 8 Pro từ Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional và Windows 7 Ultimate. Các tùy chỉnh, dữ liệu cá nhân và ứng dụng sẽ được giữ nguyên.

- Nâng cấp lên Windows 8 Enterprise từ Windows 7 Professional và Windows 7 Enterprise. Các tùy chỉnh, dữ liệu cá nhân và ứng dụng sẽ được giữ nguyên.

- Nâng cấp lên Windows 8 từ Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic và Windows 7 Home Premium. Các tùy chỉnh, dữ liệu cá nhân và ứng dụng sẽ được giữ nguyên.

- Nâng cấp lên Windows 8 từ Windows Vista (chưa cài SP1), chỉ có các dữ liệu cá nhân được giữ nguyên. Nếu như người dùng đã cài SP1, cả tùy chỉnh hệ thống lẫn dữ liệu cá nhân sẽ được giữ nguyên.

- Nâng cấp lên Windows 8 từ Windows XP SP3 hoặc cao hơn nhưng chỉ có các dữ liệu cá nhân được giữ lại.

Tuy vậy, người dùng không thể nâng cấp hoặc giữ lại các tùy chỉnh, dữ liệu cá nhân và ứng dụng nếu như cài đặt "cross-language". Kiểu cài đặt này chỉ làm được khi dùng Windows 8 Setup. Ngoài ra, Microsoft cũng không cho phép nâng cấp hệ thống từ nền tảng này qua nền tảng khác, ví dụ từ 32-bit lên 64-bit.

Theo Engadget, Microsoft vừa cung cấp chương trình nâng cấp mang tên Windows Upgrade Offer vào đầu tháng này. Hãng phần mềm cho phép người dùng mua máy tính Windows 7 từ 2/6/2012 đến 31/1/2013 được mua Windows 8 Pro với giá là 14,99 USD ngay khi hệ điều hành mới nhất của Microsoft tung ra thị trường. Theo dự đoán, Windows 8 sẽ được đưa tới các nhà sản xuất phần cứng vào tháng 7 năm nay.

 

Kinh doanh

0978282166

Kinh doanh

01234990436

Kỹ thuật

0974990436

Kỹ thuật

0439954351