Tạo email tên miền


Tạo email tên miền: Là email có dạng tenemail@tenmiencuaban (ví dụ: congty@webtrongoi.org)

 

1. Tạo email tên miền sử dụng hosting google

Chí phí 50usd/ 1 người dùng/ 1 năm. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng Netcon sẽ hỗ trợ tạo email và hướng dẫn thanh toán trực tiếp cho google. Để thanh toán cho google yêu cầu bạn có thẻ Visa hoặc MasterCard.

 

2. Tạo email theo tên miền sử dụng hosting tại Việt Nam

Hiện tại Netcon không triển khai dịch vụ này.

 

3. Tạo email tên miền chuyển tiếp về email cá nhân (Email Forwarding)

Với email loại này chỉ đóng vai trò chuyển tiếp đến email cá nhân của bạn, bạn không dùng email này để gửi thư đi được.

Yêu cầu: Có tài khoản quản trị tên miền (khi đăng ký tên miền tại Netcon, quý khách sẽ nhận được tài khoản quản trị tên miền.

 

Để vào quản trị, bạn vào đường dẫn: http://domain.netcon.vn

Đăng nhập: là tên miền của bạn,

Mật khẩu: bạn sẽ nhận qua email

Khi vào trong quản trị tên miền, bạn click vào thẻ Default

Tao-mail-theo-ten-mien 

Ở hình trên, bạn bỏ qua 2 dòng cấu hình đầu tiên. Bạn quan sát ở dòng thứ 3.

Tại cột Host bạn thiết lập là @

Tại cột Loại thiết lập là MX

Tại cột Địa chỉ thiết lập là: mr.pavietnam.vn

Sau đó bạn Lưu cấu hình

 

Tiếp theo, bạn lăn chuột xuống dưới, phần Email chuyển tiếp

Tao-email-theo-ten-mien-chuyen-tiep

Ở hình trên, Netcon đã tạo email là congty@webtrongoi.org và nó được trỏ đến quangbaweb@outlook.com. Bạn tạo xong bước này, nhấn Lưu cấu hình để kết thúc quá trình tạo email chuyển tiếp.

 

Chúc bạn thành công.

 

Netcon

 

 

Kinh doanh

0978282166

Kinh doanh

01234990436

Kỹ thuật

0974990436

Kỹ thuật

0439954351